KRAK BYGG

Varför betala mer?! - Du kan göra mer för mindre pengar!

KRAK BYGG Hyltebruk

 

Krak Bygg har funnits på den svenska arbetsmarknaden sedan 2012.

Under fyra år har vi till största delen anlitats av privata kunder för småhusbyggnationer samt personaluthyrning inom byggentreprenader. Vi har alltid lagt stor vikt till kundernas personliga krav.

Vi vill som företag utveckla oss vidare och söker nya och större utmaningar.  Vi har till övervägande del anlitat pålitliga polska företag som har verkat i Sverige och andra europeiska länder under längre tid.

Företagets ansvariga representant har erfarenhet i att organisera och leda samarbete med större företag. Kristoffer Tarkowski har under 10 år varit ansvarig för investeringar av LOTOS SA’s i hela södra Polen. Uppgifterna bestod att organisera investeringar för verksamheten. Investeringar i banker, bostadsområden, bensinstationer och avlastningsterminaler.

·        Krak Bygg har svensk/engelsk/polsk talande arbetsledare som har stora erfarenheter i att leda folk samt ansvarar för kontakt med våra beställare/uppdragsgivare.

·        Krak Bygg har bra samarbete med flera polska företag som är specialister på alla förekommande uppdrag inom byggentreprenad.

·        Vi är anpassningsbara till de uppgifter som ställs på oss.

·        Krak Bygg har ett kontrakt med Affärs Konsult Anders Lindberg AB – som ansvarar för den löpande bokföringen.

Krak Bygg är registrerat i Sverige i Hyltebruk. (F-skattesedel, momsregistrering). Vi har entreprenadförsäkringar .Vi har ett fast samarbetsavtal med en polsk byggentreprenad, som har stora erfarenheter av uppdrag i Sverige. De har erfarenhet och kunskap om svenska regler och byggnormer.

Våra hantverkare har tidigare utfört uppdrag på:

 

Torctech AB Skallebackavägen 26 Halmstad kontor 600 m2

Perobi AB Agerör Henriksgård 105 Falkenberg

Mölndal stads bibliotek, lägenheter, kvarteret Hajen - Mölndal